GALA STYPENDIALNA 2015

Najzdolniejsi uczniowie – tegoroczni stypendyści Małopolskiego programu stypendialnego zostali wyróżnieni podczas Gali w Kinie Kijów.Centrum. Sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych gratulowali uczniom Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki.

GALA STYPENDIALNA 2015

Podczas uroczystości Marszałek Marek Sowa wręczył certyfikaty 44 najlepszym spośród 690 tegorocznych stypendystów/ stypendystek projektu. Cieszę się, że w Województwie Małopolskim jest tak wielu zdolnych młodych ludzi, bo to największa inwestycja w przyszłość naszego regionu. Aby osiągać znakomite wyniki, trzeba być bardzo pracowitym i wytrwałym w dążeniu do wyznaczonych celów, i tego Wam gratuluję – powiedział Marszałek Marek Sowa.

 

O potrzebie dalszego inwestowania w uzdolnioną młodzież mówił Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda. Przedstawił szczegółowy plan przeznaczenia na ten cel środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

W nowej perspektywie finansowej nacisk kładziemy na kształtowanie kompetencji kluczowych - matematycznych i naukowo-technicznych, a także kompetencji informatycznych i językowych – powiedział Leszek Zegzda. Uczeń zdolny w Małopolsce będzie mógł liczyć na wsparcie w rozwoju swoich zainteresowań, poprzez możliwość udziału w dodatkowych zajęciach przygotowujących go do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach. Kontynuowane będą również stypendia – w ramach Regionalnego programu stypendialnego - zapewnił Członek Zarządu Województwa.

 

O sukcesach w realizacji „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w ciągu minionych 8 lat opowiedział Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki, udowadniając, że stypendia to dobra forma pomocy uczniom. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na osiągnięte rezultaty projektu, m.in. blisko 100% udział byłych stypendystów „Małopolskiego programu stypendialnego(…)” w kształceniu na poziomie wyższym. Z badań przeprowadzonych wśród stypendystów projektu wynika, że to stypendia są największą motywacją do rozwoju edukacyjnego młodych osób. Naukowo udowodniono, że najskuteczniejszą formą motywacji jest bowiem nagroda – powiedział Dyrektor Rafał Solecki.

 

Magia nauki – czyli spektakularne doświadczenia z ciekłym azotem dostarczyły uczestnikom Gali wielu wrażeń. Pokaz przygotowany został przez uczniów - byłych i tegorocznych stypendystów „Małopolskiego programu stypendialnego(…)”, pod kierunkiem Pana Marka Lipińskiego, Zastępcy Dyrektora w I LO im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, nauczyciela fizyki z dużym doświadczeniem.

 

Podczas Gali wręczono także Nagrody Jakości Nauczania Sapere Auso, przyznawane w celu uhonorowania uczelni, placówek oświatowych, klubów sportowych i instytucji kultury, mających duży dorobek wychowawczy w kształtowaniu nowego pokolenia Małopolan, posiadających wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.  

 

Na koniec z krótkim recitalem wystąpiła Zuzanna Przetacznik – stypendystka „Małopolskiego programu stypendialnego(..)”, razem ze swoim bratem Patrykiem.

W uroczystości wzięło udział ponad 500 osób – uczniów, nauczycieli, dyrektorów małopolskich szkół, a także przedstawicieli samorządów.

 

fot. A. Janikowski

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej<br />w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego