Kontynuacja programu stypendialnego

Szanowni Państwo

Informujemy, że projekt stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych będzie kontynuowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pytania o możliwości uzyskania stypendiów można kierować pod nr 012 61 60 722 lub 012 61 60 725.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej<br />w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego