PROGRAM STYPENDIALNY SAPERE AUSO 2015/2016

Już po raz trzynasty SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna rozpoczyna nabór wniosków na stypendia dla uczniów i studentów.

PROGRAM STYPENDIALNY SAPERE AUSO 2015/2016

Podobnie jak w latach ubiegłych o stypendia Fundacji ubiegać się mogą uczniowie i studenci posiadający szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Tegoroczny Program Stypendialny przewiduje także nowe rodzaje wsparcia, w ramach którego zostały uruchomione następujące stypendia: stypendium stażowe, stypendium dla studentów podejmujących studia na kierunkach kluczowych oraz stypendia w związku z udziałem w ogólnopolskich lub międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych lub sportowych. Niezbędnym warunkiem ubiegania się o stypendium jest wysoka średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego i akademickiego oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie, za którą wnioskodawca ubiegać się będzie o stypendium.

 

Program Stypendialny 2015/2016 realizowany będzie przy znacznym wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Termin składania dokumentów dla uczniów mija 30 września 2015 r., natomiast dla studentów – 30 października 2015 r.

 

Regulamin Programu Stypendialnego 2015/2016 oraz formularz on-line wniosku stypendialnego zostały udostępnione na stronie Fundacji, pod adresem: www.sapereauso.org. Wszelkich informacji na temat Programu Stypendialnego można zasięgnąć również telefonicznie, pod numerami: 12 633 09 86 i 603 31 32 65 oraz osobiście, w siedzibie Fundacji, przy Rynku Kleparskim 13/8 w Krakowie.

 

SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna

BIURO FUNDACJI: 31-150 Kraków, Rynek Kleparski 13/8

tel./faks +48 12 633 09 86     www.sapereauso.org fundacja@sapereauso.org

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej<br />w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego