Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – trwa nabór wniosków na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że do 3 listopada 2016 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości na rok szkolny 2016/2017.

Szczegółowe informacje i dokumenty niezbędne do ubiegania się o ww. stypendium, w tym również aktualizowany wykaz najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, dostępne są na stronie internetowej http://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny.

Stypendia będą wypłacane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej<br />w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego