Upływa termin składania Sprawozdań rocznych!

Szanowni Państwo,

 

przypominamy, że termin składania Sprawozdań rocznych z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju ucznia upływa 31 sierpnia br.

Upływa termin składania Sprawozdań rocznych!

Sprawozdania można składać osobiście w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Jasnogórskiej 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 lub przesłać pocztą, przy czym liczy się data stempla pocztowego.


Wzór Sprawozdania rocznego w wersji PDF (do wypełnienia odręcznie) oraz formularz w formacie WORD (do wypełnienia elektronicznie) dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.


W przypadku konieczności przedłużenia terminu złożenia sprawozdania z przyczyn obiektywnych, prosimy o informację mailową w tej sprawie na adres: info.uczen@mcp.malopolska.pl

 

Jednocześnie przypominamy opiekunom dydaktycznym, że warunkiem wypłaty II transzy wynagrodzenia za pełnienie opieki dydaktycznej nad stypendystą jest, oprócz złożenia przez ucznia Sprawozdania rocznego, dostarczenie prawidłowo wypełnionej Ewidencji godzin i zadań w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia br.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej<br />w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego