Dokumenty do pobrania

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty dotyczące naboru wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015, który trwać będzie od 3 do 28 listopada 2014 r.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać wyłącznie w wyznaczonym terminie.

 

Wniosek pobrany ze strony internetowej należy wypełnić i złożyć w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w wersji papierowej. Dokumenty można przesłać również kurierem lub pocztą, przy czym nie będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przed lub po terminie naboru.

 

UWAGA!

Wniosek uznaje się za kompletny wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość wszystkich dochodów uzyskanych przez członków rodziny ucznia/uczennicy w 2013 roku, a także z dokumentami potwierdzającymi szczególne osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej<br />w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego