O nas

 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną 29 października 2007 roku m.in. w celu realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego roli Instytucji Zarządzającej dla Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

 W zakresie MRPO Centrum wdraża II Oś Priorytetową - Gospodarkę Regionalnej Szansy. Celem działalności MCP jest sfinansowanie do 2015 roku najlepszych projektów wpływających w największym stopniu na rozwój gospodarczy regionu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje również projekty stypendialne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

  • „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” -  to projekt, realizowany w latach 2008-2015. W ramach tego projektu każdego roku przyznawane są stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Województwa Małopolskiego. Celem głównym programu jest zwiększenie udziału młodzieży szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych objętych wsparciem w kontynuowaniu nauki na poziomie wyższym, zwłaszcza na kierunkach studiów istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Łącznie przez wszystkie lata realizacji projektu planowanych jest 3150 stypendiów, każde w wysokości 500 zł miesięcznie przez okres jednego roku kalendarzowego. Więcej informacji na temat warunków udziału w projekcie znajdą Państwo w zakładce: Stypendia dla uczniów.

 

  • „Doctus – Małopolski program stypendialny dla doktorantów” to drugi z projektów stypendialnych realizowanych przez MCP. Jego celem jest wspieranie prac i badań naukowych uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni lub placówkę naukową na terenie Unii Europejskiej, kształcącym się w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej uznanej za szczególnie istotną dla rozwoju Małopolski tj. zgodną z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.efs.gov.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej<br />w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego