Zamówienia publiczne

Poniżej znajdą Państwo bezpośrednie odnośniki do ogłoszeń o przetargach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym na usługę organizacji wyjazdowego szkolenia dla pracowników Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej<br />w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego